معلولان زیباترین و بهترین نشانه های الهی با روح لطیف و بی آلایش هستند که باید زمینه ایجاد انگیزه و شور و نشاط را به دور از احساس ترحم در آنها تقویت و فضای بروز خلاقیت را برایشان فراهم کرد.
دیدن این عزیزان در هر روز و ساعت آدمی را به یاد پروردگار یکتا و قادر بی همتا می اندازد و چه بسا این بزرگواران با چهره ای معصوم و پر از احساس ، خلاقیت هایی را به منصه ظهور می گذارد که از بسیاری افراد سالم چنین تراوش فکری ساخته و پرداخته نخواهدبود و آنجاست که شعر معروف ((خدا گر به حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید درِ دیگری)) رنگ و جلوه ی زیبا پیدا می کند و بیانگر این است که معلولیت ، محدودیت نیست.
اینجانب روز معلولین را به تمامی این فرشتگان آسمانی تبریک عرض نموده و به همه کسانی که برای این عزیزان خدمات صادقانه ارائه می کنند، دست مریزاد و خدا قوت می گویم.

سید علی نوروززاده
شهردار بافق
@Bafgh110