مسئول ستاد بحران شهرداری بافق خبر داد:

تخریب ملک واقع در میدان فاطمیه و رفع خطرآن

به گزارش روابط عمومی شهرداری، مسئول ستاد بحران شهرداری بافق گفت: بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ مربوط به وظایف شهرداری‌ها، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلو گیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است از وظایف شهرداری است.

 محمد قاسمی گفت: طی جلسه ای که شب گذشته در شهرداری برگزار شد، پس از بررسی‌های لازم در مورد خطر ساز بودن ملک مذکور و هماهنگی قانونی با مالکین مربوطه نسبت به تخریب و رفع خطر از ملک واقع در میدان فاطمیه  اقدام شد.

وی اعلام کرد برآورد خسارت و تعیین مقصر احتمالی از قبیل شهرداری، اداره آبفا، شرکت گاز یا مالکین صرفا از طریق اعلام نظر مراجع ذیصلاح از قبیل کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

قاسمی ادامه داد: از شهروندان عزیز و ارباب جراید در خواست کرد به منظور حفظ حق و حقوق مالکین و شهروندان، از هرگونه پیش داوری قبل از اعلام نظر مراجع ذیصلاح خوداری نمایند.