تخصیص و پرداخت نیم در صد از بودجه سالانه شهرداری به کتابخانه عمومی بافق

نیم درصد از بودجه و اعتبارات شهرداری بافق به کتابخانه های عمومی اختصاص یافته است
“حسن تفکری” شهردار بافق در گفت و گو با سایت اطلاع رسانی شهرداری ، از ،توسعه کتابخانه عمومی و افزایش و تنوع موجود در این کتابخانه را موجب مراجعه بیشتر مردم به این فضا و غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان عنوان کرد.
شهردار بافق گفت: هرچه در شهرمان کتاب و کتابخوانی رونق پیدا کند سطح فرهنگ و دانش جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.
وی کتاب را منبع علوم مختلف و کتابخوانی را دسترسی به این منابع دانست و افزود: کشورهایی که سرانه مطالعه در آنها زیاد است از لحاظ علمی نیز پیشرفته تر هستند.
شهردار بافق کمک به کتابخانه را نوعی سرمایه گذاری خواند و گفت: کتابخانه های غنی از لحاظ فضا و موضوع کتب، انسان به سوی خود جذب و سرمایه های انسانی ارزشمندی تحویل جامعه می دهد.
وی پائین بودن سرانه کتابخوانی در بافق بافق را ناشی از کمبود کتاب با موضوعات مختلف و نیز کمی فضاهای کتابخانه عنوان و تصریح کرد: کمک همه جانبه به نیازمندی های کتابخانه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی را رونق و گسترش می دهد.
تفکری با بیان اینکه همه ساله نیم درصد از بودجه شهرداری به کتابخانه عمومی شهر اختصاص می یابد گفت: در چهار سال گذشته یک میلیارد و ۱۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به کتابخانه عمومی بافق کمک شده است.
شهردار بافق به بودجه سالجاری شهرداری بافق اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود امسال نیز معادل ۴۷۵ میلیون ریال به کتابخانه عمومی شهرمان پرداخت شود.