به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق، اولین جلسه ستاد بحران شهرداری بافق در سال ۹۸ ظهر پنجشنبه با حضور شهردار و سایران مدیران واحد های شهرداری برگزار شد.
در این جلسه و بازدید میدانی بعد از آن اقدامات انجام شده و نیز اقدامات مورد نیاز جهت کنترل بارندگی های پیش رو مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
آماده باش کلیه نیروهای مرتبط ،استقرار کلیه دستگاه های عمرانی شامل لودر، بیل مکانیکی، بیل بکهو، کامیون، همچنین سرویس ایستگاه های پمپاژ روان آب ها در نقاط مختلف شهر ، کنترل، بازدید و پاکسازی کلیه معابر، انهار و کانال های خروج آب از جمله اقداماتی بود که مورد تاکید قرار گرفت.
شایان ذکر است این اقدامات تا پایان بارندگی و عادی شدن شرایط ادامه خواهد داشت.