به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری یزد طی نامه شماره ۷۴۴۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ از شهردار بافق به خاطرحضور موثر و ارائه مطلوب گزارش خدمات و فعالیت های شهرداری بافق در چهارمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریهای سراسر کشور تقدیر کرد.متن نامه به شرح ذیر است: