توزیع بسته فرهنگی و هیزم به مسافران روز طبیعت
به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق به مناسبت روز طبیعت و باهدف ترویج فرهنگ حفظ و نگهداری محیط زیست تعداد چهار هزار سیصد بسته فرهنگی (شامل بروشور تبلیغاتی ، پذیرایی مختصر و پاکت جمع آوری زباله ) در ابتدای جاده باقرآباد، بلوار مهندس دهستانی و ورودی مجموعه تفرجگاهی آبشار بافق به شهروندان ارجمند و مسافران عزیز نوروزی تقدیم شد.
علی اصغر موفق با اشاره به اینکه حفاظت از محیط زیست و طبیعت وظیفه همگانی است و تمامی مراجعه کنندگان بایستی رفتار و کردارشان بگونه ای باشد که به محیط زیست آسیبی وارد نشود، گفت: درهمین راستا و به منظور جلوگیری از بوته کنی و تخریب محیط زیست شهرداری بافق اقدام به توزیع هیزم رایگان در خروجی شهر به سمت مناطق بکر کوهستانی و بیابانی در روز طبیعت کرد.
وی جمع آوری زباله های روز طبیعت در ورودی شهر را از دیگر فعالیت های شهرداری بافق عنوان کرد و افزود: شهروندانی که زباله های جمع آوری شده روز طبیعت خود را در ورودی شهر تحویل دادند کارت قرعه کشی دریافت کردند.
مسئول روابط عمومی شهرداری بافق افزود: به تعدادی از شهروندان عزیزی که کارت قرعه کشی دریافت نموده اند به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.