مدیر روابط عمومی شهرداری بافق از تهیه و توزیع ۹۰ مخزن جمع آوری زباله در تمامی مدارس این شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق، علی اصغر موفق اظهار داشت: برای تهیه این مخزن ها اعتباری بالغ بر ۲۲۵ میلیون ریال از محل اعتبارات شهردای هزینه و پرداخت شده است.

مدیر روابط عمومی شهرداری بافق، نهادینه شدن فرهنگ صحیح جمع آوری پسماندها در آموزشگاه ها، بهداشتی شدن فضاهای اموزشی، جلو گیری از پراکندگی زباله و جمع آوری سریع و آسان آن از سطح مدارس شهر را از مهمترین اهداف توزیع این مخازن در مدارس عنوان کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: ارائه آموزشهای عمومی و افزایش سطح فرهنگ و آگاهی دانش آموزان عزیز، به تدریج موجب کاهش میزان تولید زباله و صرفه جویی در هزینه های جمع دآوری زباله های  شهری شود.

موفق افزود: در صورتیکه مربیان، آموزشهای بهداشتی ، زیست محیطی و تفکیک زباله در مبداء را در مدارس ارائه دهند قطعا فرهنگ آن نهادینه شده و زباله های قابل بازیافت در مدارس جدا سازی خواهد شد.