شهرداری بافق با همکاری سازمان آتش نشانی اقدام به تهیه و توزیع بروشور میان شهروندان برای کاهش خطرات چهارشنبه سوری نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق،اصغر موفق،مدیر روابط عمومی شهرداری بافق در گفتگو با خبرنگار آفتاب به بیان اقدامات پیشگیرانه شهرداری و سازمان آتش نشانی در راستای کاهش خطرات چهارشنبه سوری پرداخت و گفت: شهرداری بافق با همکاری سازمان آتش نشانی نسبت به تهیه و انتشار بروشور ایمنی اقدام کرده است تا با گوشزد نکات ایمنی به مردم و دعوت آنان برای پرهیز از انجام رفتارهای پُر خطر، چهارشنبه سوری ایمن و بدون حادثه ای را داشته باشیم.

وی افزود: این اقدام در راستا ارتقاء فرهنگ عمومی و کاهش حوادث چهارشنبه سوری انجام گرفته است.

منبع : آفتاب بافق