به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق به مناسبت روز طبیعت و باهدف ترویج فرهنگ حفظ ونگهداری محیط زیست تعداد دو هزار بسته فرهنگی (شامل بروشور تبلیغاتی ، پذیرایی مختصر و پاکت جمع آوری زباله ) در ابتدای جاده باقرآباد و بلوار مهندس دهستانی به شهروندان ارجمند و مسافران عزیز نوروزی تقدیم گردید.
علی اصغر موفق جمع آوری زباله های روز طبیعت در ورودی شهر از دیگر فعالیت های شهرداری بافق عنوان کرد و افزود: شهروندانی که زباله های جمع آوری شده روز طبیعت خود را در ورودی شهر تحویل دادند کارت قرعه کشی دریافت نمودند.
وی افزود: به تعدادی از شهروندان عزیزی که کارت قرعه کشی دریافت نموده اند به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.