همزمان با هفته درختکاری، نهال های مرکبات توسط شهرداری بافق بین نمازگزران توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری، همزمان با آغاز هفته درخت و درختکاری این نهاد اقدام به توزیع بیش از ۲۰۰ اصله درخت اصلاح شده در بین نمازگزاران کرد.

سید علی نوروززاده اظهار داشت: با آغاز هفته درختکاری، امروز پس از اقامه نماز پرفیض جمعه، نهال ها توسط پرسنل شهرداری در بین نمازگزاران توزیع شد و تعداد ۸۰۰ اصله نهال در روزهای آتی در بین نماز گزاران مساجد شهر توزیع خواهد شد.

شهردار بافق در ادامه اظهار داشت: شهرداری بافق در اقدامی خداپسندانه در پارک آبشار منطقه ای را از قبل مشخص کرده که همشهریان با حضور در پارک آبشار با کاشت درخت می توانند به مناسبت قدم نورسیده، پیوند زناشویی، یا به یاد شهید یا عزیزی که از دست داده اند درختی را با نام و پلاک مشخص در زمین بنشانند تا به صورت یادگار در پارک آبشار باقی بماند.

نوروززاده از دیگر اقدامات شهرداری در فصل درختکاری را درختکاری از انواع درختان مقاوم و عمدتا مثمر ایجاد در فضاهای سبز محله های مختلف شهر عنوان کرد.

وی یادآور شد: نظر به اینکه مردم علاقه مندی بیشتری نسبت به کاشت و نگهداری درختان مثمر از قبیل مرکبات ، خرما و زیتون در منازل دارند سعی شده از این گونه نهال ها در نظر گرفته شود