مدیر روابط عمومی شهرداری بافق گفت: تکمیل موزایئک فرش پیاده روهای سطح این شهر، در حال انجام است .
علی اصغر موفق با بیان اینکه درحال حاضر تکمیل موزایئک فرش پیاده رو های ضلع غربی بلوار وحشی بافقی ، بلوار مسجد جامع، مهدیه، ۱۵ خرداد و همچنین خیابان شیخ محمد تقی بافقی در دست اقدام است اظهار داشت: این طرح های عمرانی، با وسعت ۱۰۰۰۰ متر مربع در نقاط مختلف شهر اجرا خواهد شد.
وی هزینه اجرای این پروژه را بالغ بر ۹ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این مبلغ از محل اعتبارات شهرداری بافق تامین و هزینه خواهد شد.
موفق یادآور شد: همزمان با اجرای این طرح، عملیات ترمیم سنگ جدول های فرسوده و همچنین ایجاد باغچه در بلوار های مذکور انجام می شود.
مدیر روابط عمومی شهرداری بافق خاط نشان کرد: این پروژه به منظور بهبود عبور و مرور عابرین و زیبا سازی پیاده روهای بلوار ها و معابر سطح شهر اجرا می شود.