به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق ۱۳۰ جانباز استان یزد با شرکت در مسابقه رالی به اتفاق خانواده خود مسیر ۱۱۰ کیلومتری یزد- بافق را طی کردند.
این عزیزان در وردوی شهر با اهداء بسته هایی از سوی شهرداری بافق مورد استقبال و پذیرایی قرار گرفتند و بعد از آن به یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس نهال کاشتند تا با دستان آنها درختی تنومند شود و در تاریخ این شهر به یادگار بماند.