اولین جلسه پرسش و پاسخ شورای اسلامی (دوره پنجم) و شهردار با مردم بافق در مسجد فاطمیه

شهردار و اعضای شورای اسلامی دوره پنجم روبروی مردم بافق نشستند و عملکرد ۵ ماهه خود را بیان و به سوالات مردم پاسخ دادند.