جنگ های شبانه در قالب سومین جشنواره تابستانه به مدت ۳ شب در پارک آبشار بافق برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق،جنگ های شبانه در قالب سومین جشنواره تابستانه به مدت ۳ شب از تاریخ ۶ لغایت ۸ شهریور ماه ساعت ۲۱ در محل پارک آبشار بافق برگزار می شود.
اولین شب از این جنگ شبانه با اجرای هنرمندان بومی آغاز شد و امشب نیز این مراسم با اجرای هنرمند ان بومی و استانی همراه با ارائه برنامه های شاد و مفرح انجام خواهد گرفت.
شایان ذکر است هشتم شهریور ماه شومن برجسته کشور، محمد رضا ذریه به اجرای برنامه شاد خواهد پرداخت.