حضور اقای اقبال واحدی و عوامل برنامه صبح بخیر ایران با دعوت شهرداری بافق برای تهیه گزارش های گردشگری در این شهرستان/نوروز ۹۷