حضور شهردار،رئیس شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی