همزمان با ۱۶ مهر روز جهانی کودک، شهردار و جمعی از مسئولین با حضور در مدرسه طبیعت و جمع کودکان این روز را گرامی داشتند.