دریاچه تفریحی تفرجگاه آبشار بافق آماده بهره برداری شد
شهردار بافق گفت: بهره برداری از دریاچه مصنوعی پارک آبشار بافق دهه مبارکه فجر آغاز می شود.
سیدعلی نوروززاده افزود: خاکبرداری و تسطیح، شفته ریزی کف، ساخت دیوار های سنگی، آرماتور بندی کامل بستر و دیواره، بتن ریزی، شیب بندی و ایجاد تاسیسات از مهمترین عملیات اجرایی این طرح است.
وی تصریح کرد: برای ساخت و تکمیل این دریاچه بیش از ۶.۵ میلیارد ریال از محل اعتبارت شهرداری هزینه شده است.
نوروززاده با اشاره به اینکه در ساخت این دریاچه و فضاسازی اطراف و جزیره های مربوطه حداکثر سازگاری و انطباق با طبیعت انجام شده است خاطر نشان کرد: تکمیل مجموعه آبشار بافق برای بهره مندی شهروندان، تلطیف هوای تفرجگاه و کمک به رونق صنعت گردشگری نقش موثری دارد.
وی همچنین با بیان اینکه تاثیر فضای سبز در تامین آرامش، آسایش، امنیت روحی، ایجاد انگیزه و الهامات فکری و هنری موثر است گفت: توجه به مقوله نگهداری فضای سبز و بوستان ها، اهمیت و مشارکت شهروندان در حفظ اینگونه فضاها را می طلبد.
شهردار بافق نزدیک شدن به روزهای فصل بهار را یاد آور شد و افزود: اساساً در این فصل زمینه برای استفاده از محیط های فضای سبز و پارک ها در شهر بیش از پیش مهیا می شود بنا براین همکاری و مشارکت شهروندان در حفظ و حراست از امکانات و تجهیزات مجموعه پارک آبشار، بوستان و همچنین فضاهای عمومی آن، بسیار لازم و ضروری است.
شایان ذکر است اکو پارک به پارک هایی گفته می شود که در طراحی و ساخت آن استانداری های ویژه ای برای شباهت و سازگاری و حداکثری با طبیعت رعایت شود