مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق به همراه جمعی دیگر از مسئولان این مرکز با شهردار بافق دیدار نمودند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق،رنجبر مدیر آموزش و پرورش به همراه معاونین وی و کارشناس شاهد این مرکز با حضور در شهرداری بافق از شهردار دیدار بعمل آوردند.