با هدف بهسازی معابر شهر صورت گرفت:

روکش آسفالت ۷ هزار متر مربع خیابان جنب ورزشگاه تختی

شهردار بافق از روکش ۷ هزار متر مربع خیابان جنب ورشگاه تختی با هدف بهسازی معابر شهر صورت گرفت.
سید علی نوروززاده اعتبار تخصیص یافته این پروژه
را ۳ میلیارد وپانصد میلیون ریال اعلام کرد.

وی هدف از اجرای این طرح را جلب رضایت شهروندان و بهبود عبور و مرور در سطح شهر بیان کرد.

شهردار بافق تصریح کرد: هزینه روکش خیابان مذکور از محل اعتبارات شهرداری تامین شده است.

نوروززاده از برنامه ریزی شهرداری برای استمرار بهسازی گسترده معابر شهر تا قبل از پایان سالجاری خبر داد.