به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق بر اساس تعرفه عوارض شهرداری بافق زمین های فاقد حصار و رها شده سطح شهر مشمول پرداخت عوارض می شوند.
مسئول روابط عمومی شهرداری بافق با اعلام این خبر افزود: از شهروندان محترمی که داری زمین های فاقد حصار می باشند تقاضا می شود نسبت به حصار کشی یا احداث بنا در زمین خود اقدام تا از پرداخت عوارض معاف شوند.
علی اصغر موفق یادآور شد: زمین های رها شده و فاقد حصار باعث ایجاد آلودگی بصری، محل تجمع زباله و دیگر مشکلات برای شهر و شهروندان می شود.