به گزارش روابط عمومی شهرداری رحمت ا… عفتی، شهرداربافق جمعه گذشته در جمع نمازگزاران مسجد جامعه پیرو برنامه های مدون و طرحهای نیمه تمام شهرداری ، گفت:
پروژه خیابان مسجد جامع در ۲ باند سواره ۱۰ متری با روفوژ وسط ۱ مترو نیمی در حال ساخت می باشد و پیگیری جهت طراحی پروژه با اضافه نمودن ۵ متر به ضلع شمالی این خیابان پس از تائید کارشناسان ذی ربط برای تصویب نهایی به شورای شهر و مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.
عفتی افزود :با توجه به اینکه در خیابان مسجد جامعه باند ضلع جنوبی بالاتر از ضلع شمالی قرار دارد.
برای شیب بندی و دفع آبهای سطحی ضلع جنوبی، خاکبرداری و آسفالت مجدد در دستور کار قراردارد.
وی ضمن اشاره به برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت شهرداری، ادامه داد: برنامه های کوتاه مدت شامل امور جاری شهرداری از قبیل نظافت شهر،امور فضای سبز ،امور زیبا سازی شهر، توجه به مبلمان شهری و برنامه های بلند مدت علاوه طرحهای مدون شهرداری، استفاده از نظرات مردمی و پیشنهادات صاحب نظران را طریق رسانه ها، سایت های مجازی و سامانه پیامکی جمع آوری می کنیم و نهایتاً طبق نظرات کارشناسی برنامه ریزی خواهد شد.
رحمت ا… عفتی با بیان اینکه وابستگی به هیچ محله ای و حزب وگروهی ندارد، اظهار داشت: بنده ضمن عمل به قانون، نظر کارشناسی در اولویت کاری قرار می دهم .
شهردار بافق پروژها شهری را به دو بخش محله ای و فرامحله تقسیم کرد و افزود:پروژهای محله ای طبق طرح مصوب اجرا و با رعایت عدالت در محله ها انجام می شود و زودتر شروع شدن یک پروژه در یک محله دلیل به بی توجهی بر محله دیگر نمی باشد و طرحها طبق اولویت بندی ادامه می یابد.
وی در پایان گفت : از شورای اسلامی شهر بافق به دلیل انتخاب و اعتماد به بنده تشکر می کنم و امید وارم بتوانم به این اعتماد پاسخ مثبت دهم وهمچنین از امام جمعه معزز، فرماندارمحترم ،مدیران ادارات ، نهادها و سازمانها و همچنین مردم بزرگوار شهرستان بافق به دلیل قول همکاری و مساعد تشان سپاسگذارم.