با گزارش روابط عمومی شهرداری ، شهردار بافق با اعلام این موضوع افزود با توجه به لزوم اتخاذ تمهیدات مناسب جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و بالطبع کاهش حضور و ازدحام ارباب رجوع در ایام پایانی سال ، موضوع محاسبه عوارض مرتبط با پروانه ساختمان در دو ماهه اول سال آینده مشابه سال ۹۸ به شورای اسلامی شهر پیشنهاد شد و توسط شورا اسلامی تصویب شد.
شهردار بافق از شهروندان عزیز درخواست کرد به منظور حفظ سلامتی خود از حضور غیرضرور در ایام باقیمانده سال در شهرداری خودداری نمایند و مطمئن باشند هزینه عوارض ساختمانی در دوماهه اول سال جدید، تغییری نخواهد کرد