مسوول حوزه بسیج کارمندی شهرستان بافق گفت: از عملکرد شایسته شهردار و فرمانده پایگاه بسیج علی بن موسی الرضا شهرداری بافق تقدیر شد.
اسماعیل دهقانزاده در گفت و گو با خبر نگار ما از تشکیل مجمع شورای قشر کارمندان سپاه الغدیر استان یزد خبر داد و اظهار کرد: سید علی نوروززاده فرمانده پایگاه بسیج علی بن موسی الرضا شهرداری بافق بر اساس معیارهای عملکرد پایگاه تحت فرماندهی خود در انجام وظایف و ماموریت های بسیج و همکاری لازم در پیشبرد اهداف و برنامه های بسیج کارمندان مورد تجلیل قرار گرفت.
وی افزود: درحالی این تجلیل صورت گرفت که سرهنگ پاسدار امیرخانی مسوول بسیج کارمندان کشور، اعضای شورای قشر بسیج کارمندان سپاه الغدیراستان یزد، فرماندهان پایگاهها و مسوولان ادارات استان در محل فرهنگ سرای غدیر این استان حضور داشتند.
مسوول حوزه بسیج کارمندی شهرستان بیان کرد: شهردار بافق با در نظر گرفتن معیار های همکاری در راستای تحقق اهداف و پشبرد برنامه های این مجمع، به عنوان فرمانده وظیفه شناس پایگاه علی ابن موسی الرضا شهرداری برتر شناخته شد و با اهدا لوح تقدیر به رسم یاد بود، مورد تجلیل قرار گرفت.
دهقانزاده ، جمع بندی و بررسی عملکرد کارگروه های اقشار کارمندی، برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه، تکریم ارباب رجوع ، پیشگیری از معضلات کارمندیو ایجاد روحیه شور و شعف در جامعه و فراهم کردن زمینه حضور حد اکثری مردم پای صندوق های رای از مهمترین اهداف نشست مجمع شورای کارمندان سپاه الغدیر استان یزد بود.