شهردار بافق خبر داد:
ساماندهی ۳ هزار و دویست متر مربع آسفالت خیابان جنب ورزشگاه تختی

شهردار بافق گفت: آسفالت خیابان جنب ورزشگاه تختی به مساحت ۳ هزار و دویست متر مربع ساماندهی و بهسازی شد.

سید علی نوروززاده با اعلام این خبر اظهار داشت: آسفالت این خیابان به دلیل فرسودگی به صورت کامل جمع و زیرسازی مجدد آن برای اجرای آسفالت آماده شد.

شهردار بافق هزینه زیر سازی و آسفالت خیابان فوق را ۲ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و یادآور شد: این مبلغ از محل اعتبارات عمرانی شهرداری بافق گردید.