در جلسه شورای اسلامی شهر با حضور شهردار ، کارشناسان شهرداری و راه و شهرسازی و نماینده مالکین واقعدر مسیر ، طرح جایگزینی مسیر جدید روستای حاجی آباد و همچنین اتصال آن به بلوار آیت الله میرغنی زاده، بررسی و تصویب شد.
شهردار بافق در این جلسه گفت: بر اساس طرح ارائه شده ، با همکاری خانواده محترم جمالی ، مسیر ایمن، جایگزین مسیر قبلی می گردد و با ایجاد دوربرگردان جدید در بلوار آیت الله میرغنی زاده مسیر دسترسی به روستای حاجی آباد تا حد امکان کوتاهتر می شود.
رئیس شورای اسلامی شهر نیز با تشکر از همکاری و همراهی خانواده محترم جمالی اظهار امیدواری کرد: اجرای این طرح بهبود عبور و مرور و رضایت شهروندان خصوصا ساکنان روستای حاجی آباد را فراهم کند.
شایان ذکر است قطعه نهایی بلوار آیت الله میرغنی زاده همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری و هیات همراه به استان یزد افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.