طرح پایش سلامت در شهرداری بافق اجرا شد
طرح غربالگری فشار خون و تعیین تناسب وزن، در شهر داری بافق به اجرا در آمد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق در این طرح، فشار خون بیش از ۵۰ نفر از کارکنان بالای ۳۰ سال سن این نهاد تعیین و وزن وقد آنها اندازه گیری شد.
ملکزاده مسوول اورژانس ۱۱۵ بافق در جمع کارمندان شهرداری در سخنان کوتاهی عواقب خطرناک فشار خون بالا را توضیح داد و در خصوص اهمیت و چگونگی کنترل فشار خون و تناسب قد با وزن سخنانی ایراد کرد.
ملک زاده به آن دسته از افرادی که فشار خونشان بالاتر از حد نرمال و نزدیک به مرحله هشدار بود توصیه کرد به پزشک متخصص مراجعه و مواردی را که موجب افزایش فشار خون می شود رعایت کنند.
این طرح همزمان با سراسر کشور در بافق اجرایی شده تا ۳ ماه دیگر ادامه دارد.