گزارش تصویری از طرح پایش سلامت کارکنان شهرداری بافق

به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق، در اجرای این طرح، فشار خون همه کارکنان این شهرداری اندازه گیری و مشخص شد.
دو نفر از کارشناسان مرکز بهداشت هنگام تست فشار خون کارمندان شهرداری بافق ، عواقب خطرناک فشار خون بالا را توضیح داده و در خصوص اهمیت و چگونگی کنترل فشار خون توصیه های لازم را ارائه کرد.
یکی از کارشناسان به افرادی که فشار خونشان بالاتر از حد نرمال و نزدیک به مرحله هشدار بود توصیه کرد به پزشک متخصص مراجعه نموده و همچنین مواردی را که موجب افزایش فشار خون می شود رعایت کنند.