علت تعطیلی جایگاه CNG ، نیاز به رفع عیب توسط شرکت سازنده
مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بافق با بیان اینکه عدم امکان سوختگیری جایگاه CNG شهرستان به دلیل مشکل فنی ایجاد شده است گفت: با توجه به اینکه جایگاه در دوره گارانتی قرار دارد و شرکت نفت و نصاب باید از تهران به بافق بیایند تعمیر این جایگاه زمانبر است.
عباس فتاحی افزود: این جایگاه در ۲۱ بهمن ماه سال گذشته راه اندازی شده است و کارهای تحویل موقت از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ به انجام رسید.
وی ادامه داد: از زمان تحویل جایگاه به مدت یکسال گارانتی دارد و نصاب موظف است در این مدت اگر عیب و نقصی رخ دهد آن را برطرف نماید.
مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بافق با اشاره به اینکه شهرداری اجازه ندارد بعلت گارانتی بودن و نیز حساسیت جایگاه و اهمیت نکات فنی برای تعمیر نقص فنی ، راسا اقدامی انجام دهد بیان کرد: دلیل اینکه مدتی است که جایگاه تعطیلی زیاد دارد به شرکت نفت و نصاب اعلام شده است اما بعد مسافت باعث زمانبری می شود تا تعمیرات انجام شود.
فتاحی تصریح کرد: در شهرهای دیگری که دو یا چند جایگاه دارند مشکل خرابی زیاد ملموس نیست.
وی در ادامه با بیان اینکه از مشکل پیش آمده متاسفیم اظهار امیدواری کرد در آینده کمتر مشکلات مذکور پیش آید.