مسئول روابط عمومی شهرداری بافق از اجرای پروژه احداث میدان امام حسن (ع) این شهر خبر داد.
علی اصغر موفق وسعت عملیاتی این میدان را ۷۲۰۰ مترمربع عنوان کرد و افزود: عملیات اجرایی ساخت این میدان شامل خاکبرداری، خاک ریزی، جدول گذاری و آسفالت بوده که انجام شده است.
وی تصریح کرد: از آنجایی که میدان امام حسن(ع) محل تلاقی چهار محور مهم است احداث و تبدیل آن به دو میدان گامی موثر در راستای کاهش بار ترافیک و جلوگیری از بروز خطر تصادفات می باشد.
مسئول روابط عمومی شهرداری،مبادی ورودی نوق و سیریز،بلوار شهدا،بلوار امام علی(ع) بلوار بهشت حسین و فازهای ۱ و ۳ بلوار آیت ا… میرغنی زاده را از مسیر هایی عنوان کرد که در این میدان تلاقی پیدا می کند.