مدیر روابط عمومی شهرداری بافق از پایان عملیات اجرایی پروژه محوطه سازی میدان شهدای این شهر خبر داد.
علی اصغر موفق گفت: پس از نصب المان شهادت و ایثار در میدان شهدا ، عملیات محوطه سازی این میدان آغاز شد و در حال حاضر این پروژه تکمیل و آماده بهربرداری شده است.
وی ، عملیات اجرایی این پروژه را شامل خاک ریزی، بتن ریزی، نصب چمن مصنوعی و نورپردازی عنوان کرد.
موفق هزینه عملیات اجرایی محوطه سازی میدان شهدا را نود و پنج میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این مبلغ از محل اعتبارات عمرانی شهرداری بافق تامین و هزینه شده است.