شهردار بافق، هزینه زیر سازی و آسفالت خیابان را ۲ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و تصریح کرد: این مبلغ از محل اعتبارات عمرانی شهرداری بافق تامین و هزینه خواهد شد.