گزارش تصویری:

عملیات روکش آسفالت ضلع غربی بلوار شهید بهشتی