مدیر روابط عمومی شهرداری بافق گفت: پروژه خیابان آتش نشانی حد فاصل میدان ابوالفضل تا بلوار آیت ا… میرغنی زاده طراحی و اجرا شده است.
علی اصغر موفق افزود: عملیات اجرایی این پروژه شامل: تملک، زیر سازی ، نصب سنگ جدول و آسفالت می باشد.
وی طول مسیر خیابان آتش نشانی را ۱۱۰۰ مترعنوان کرد و گفت: فاز اول این خیابان به طول ۳۵۰ متر و عرض ۱۲ متر اجرا شد.
موفق اظهار داشت: برای اجرای این پروژه اعتباری معادل سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال هزینه و پرداخت شده است.
مدیر روابط عمومی شهردای بافق، سهولت دسترسی به بلوار آیت ا… میرغنی زاده و کاهش تصادفات را از مزایای احداث این خیابان برشمرد.