شهردار بافق:
قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی اصلاح شد
شهردار بافق از اصلاح قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در این شهر خبر داد.
به گزارش سایت اطلاع رسانی شهرداری بافق “حسن تفکری” افزود:از این پس مودیان در زمان صدور پروانه ساخنمانی و پایان کار آن ضرورت مراجعه به سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه کارگران را نخواهند داشت.
شهردار بافق رفاه حال شهروندان را یاد آور شد و گفت: در اجرای قانون جدید، شهرداری نسبت به ارسال اطلاعات و مستندات مربوط به صدور پروانه و پایان کار به تامین اجتماعی اقدام خواهد کرد.
وی تصویب این قانون را به نفع مردم دانست و افزود: با اجرایی شدن قانون جدید پرداخت حق بیمه کارگری و اصلاح آن، از این تاریخ به بعد نیم درصد از کل عوارض ارزش افزوده شهرداری برای بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی محل پرداخت خواهد شد.
حسن تفکری کاهش صدور پروانه ساختمانی را ناشی از پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی دانست و افزود:از چند سال قبل که قانون بیمه کارگران ساختمان به اجرا درامد تعداد صدور پروانه های ساختمانی در کل کشور به شدت کاهش پیدا کرده است.
به گفته شهردار بافق حذف مراجعه مودیان به تامین اجتماعی باعث خواهد شد که صدور پروانه ساختمانی در حد چشمگیر افزایش یابد.
تفکری ابراز امید واری کرد با حذف بیمه ساختمان در موقع صدور پروانه ، باعث احداث ساختمانهای استاندارد و راعیت آئین نامه ۲۸۰۰ (مقاوم سازی) شود.