گزارش تصویری
لذت ماهیگیری درکویر
ماهیگیری توسط مسافران نوروزی(هرروزساعت۱۷ الی ۱۹)
در نوروزگاه زیبای آبشار بافق