شهردار و دبیر ستاد باز آفرینی شهری بافق گفت: محدوده طرح باز آفرینی محلات هدف با حضور اعضای ستاد تصویب شد.
سید علی نوروززاده در چهارمین نشست ستاد باز آفرینی شهری که با حضور فرماندار ، رئیس شورای اسلامی شهر و شهرستان، کارشناس مسکن و شهرسازی استان یزد ، تنی چند از مسئولان شهرستان، و مشاور طرح در محل شهرداری برگزار شد افزود: محدوده های هدف بازآفرینی در این نشست به تصویب رسید.
وی در این جلسه با تشکر از ارگانهایی که در موعد مقرر نسبت به ارائه برنامه های خود جهت ستاد اقدام نموده اند از سایر ارگانهای ذیربط خواست تا در اسرع وقت برنامه های خود را ارائه تا در قالب اقدام جامع مشترک برنامه ریزی شود.
در این جلسه همچنین مهندس خسرو آبادی کارشناس اداره کل مسکن و شهر سازی استان پیرامون بافت هدف توضیحاتی ارائه کرد و از دستگاه های متولی خواست در خصوص پیشبرد برنامه های کالبدی شامل بهسازی و نو سازی مسکن ، ارتقای خدمات زیربنایی و روبنایی همکاری مستمر داشته باشند.
فرماندار بافق هم در این جلسه طرح باز آفرینی شهری را از برنامه های اساسی دولت تدبیر و امید دانست و گفت: مسئولانی که در این طرح تلاش دارند ، با ایجاد امکانات فرهنگی ، رفاهی ، بهداشتی و اقتصادی می کوشند اهالی در محله های خود بمانند.
رئیس ستاد بازآفرینی شهرستان با بیان اینکه برای انجام کارهای مربوط به این طرح برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت لازم است افزود: در شهر بافق یک بافت ناهمگون وجود دارد که باز آفرینی بافت هدف به صورت کالبدی و غیر کالبدی ضروری به نظر می رسد.
محمدزاده رحمانی با تشکر از شهرداری بابت برگزاری و پیگری منظم جلسات ستاد بازآفرینی شهرستان افزود: میراث فرهنگی و ادارات خدمات رسان تلاش کنند که اجرای طرح باز افرینی شهری در بافق تسریع شود.
وی تصریح کرد: هماهنگی بین شهرداری و میراث فرهنگی باعث شد تا ارزش بخشی از بافت فرسوده شهر بافق ارتقاء پیدا کند.