به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق، مراسم تجلیل از آتش نشانان شهرداری بافق در محل ایستگاه آتش نشانی بافق برگزار شد.

سرپرست شهرداری بافق در این مراسم ضمن تبریک هفتم مهر ماه، روز آتش نشانی وخدمات ایمنی به کارکنان آتش نشانی ، گفت: آتش نشانی تنها یک شغل نیست بلکه هنر است و عشق و علاق و روحیه ایثارگری از بارزترین خصوصیات آتش نشانان می باشد.
سید علی نوروززاده در سخنانی به بیان مهمترین شاخصه های یک آتش نشان موفق پرداخت و گفت:یک آتش نشان می باید همواره آمادگی جسمانی و روحی، شجاعت،شهامت و از حودگذشتگی را در خود تقویت کند.
سید حسن آثاری اولین آتش نشان شهرداری بافق در این مراسم حضور داشت که به بیان خاطرات خود در طول دوران فعالیت در آتش نشانی بافق پرداخت.
پرسنل آتش نشانی شهرستان نیز در این نشست مسائل و مشکلات خود را با سرپرست شهرداری بافق در میان گذاشتند.
درپایان این مراسم با اهداء لوح سپاس از کلیه پرسنل آتش نشانی بافق تقدیر شد .

گفتنی است پس از مراسم تجلیل از آتش نشانان ، مانور آتش نشانی در سطح شهر بافق برگزار شد.