مرمت و بازسازی پارک پیر مراد بافق در حال انجام است
مسئول روابط عمومی شهرداری بافق گفت: عملیات تعمیر و بهسازی پارک پیر مراد در دست اجراست.
علی اصغر موفق افزود:این پروژه هم اینک ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود تا اواخر خرداد ماه عملیات مربوطه به اتمام برسد.
مسئول روابط عمومی شهرداری بافق عملیات مرمت و بهسازی پارک پیر مراد را شامل نصب سرامیک بدنه،در پوش بدنه،تغییر و اصلاح هره های قبلی و کف سازی محوطه عنوان کرد.
موفق هزینه اجرای این پروژه را حدود ۴۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود:این مبلغ از محل اعتبارات عمران شهرداری بافق تامین و هزینه می شود.