مسابقات تنیس روی میز بانوان به مناسبت سالروز هفته دفاع مقدس در بافق برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، برگزاری این مسابقات به میزیانی هیات تنیس روی میز باهمکاری شهرداری بافق در محل سالن ورزشی کلوپ این شهر انجام شد.
مسابقات تنیس روی میز حضور۲۱شرکت کننده به صورت دوره ای حذفی با انتخاب برترین ها برگزار شد.
در این دوره از مسابقات خانم ها مطهره کارگر و زهرا مصطفی پور مقام اول و دوم را کسب و زینب شفیعی و فاطمه شفیعی نیز مشترکا رتبه سوم را از آن خود کردند.
درضمن خانم ملیکا تفکری به عنوان برترین نو آموز این دوره انتخاب شد.
مسئول برگزاری خانم پاکزاد، سر داور خانم حبیبیان و داوری آن را خانم ها تشکری، کارگر و حاجی حسنی بر عهده داشتند.