شهردار بافق از برگزاری یک دوره مسابقه رالی خانوادگی در این شهرستان خبر داد.

سید علی نوروززاده گفت: مسابقه رالی خانوادگی قبل از آغاز زمستان سالجاری در محل پیست موتورسواری و اتومبیلرانی آبشار برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مسابقه مختص شهروندان بافقی است تصریح کرد: تمام تمهیدات لازم برای این کار اندیشیده شده است و امیدواریم با همراهی شهروندان بتوانیم اوقات خوب وخوشی را برای آنان رقم بزنیم.

رییس هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی شهرستان بافق هدف ازبرگزاری این رقابت را گسترش فرهنگ ترافیکی و رانندگی عنوان کرد.