مسابقه فوتبال حبابی در قالب جشنواره تابستانه شهرستان بافق در محل زمین ورزش های ساحلی تفرجگاه آبشار برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق: این مسابقات در قالب دو تیم پنج نفره درون حباب های بادی با مدت زمان هر بازی دو نیمه پانزده دقیقه ای پیگیری می شود.
علی اصغر موفق افزود: زمان استراحت بین دونیمه این مسابقه پنج دقیقه است و مخاطبین این برنامه خانم ها و آقایان می باشد.
وی تصریح کرد: این مسابقه شاد وپر هیجان برای اولین بار بطور رسمی در قالب جشنواره تابستانه شهرستان بافق اجرا می شود.
به گفته مدیر روابط عمومی شهرداری بافق این مسابقه روز دوشنبه ۲۸ مرداد از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ برگزار خواهد شد.