مهارت، احتیاط و گذشت سه ویژگی خوب برای راننده خوب
پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بافق جهت پیشگیری از تصادفات و هرگونه حادثه دلخراش، به شهروندان هشدار داد و گفت: راننده خوب در رانندگی باید مهارت، احتیاط و گذشت داشته باشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بافق از شهروندان خواست جهت پیشگیری از هرگونه تصادف و حادثه دلخراشی، ضمن داشتن مهارت، احتیاط و گذشت در رانندگی، هشدارهای ذیل را جدی بگیرند.
۱. سختی استفاده از کلاه ایمنی ، در مقابل لذت استفاده از آن بسیار ناچیز است.
۲. کارآمد بودن کمربند ایمنی خودرو، در همه دنیا به اثبات رسیده است، نسبت به استفاده از آن شک نکنیم.
۳. با رعایت حق تقدم عبور، ضمن بالا بردن ضریب ایمنی، فرهنگ خود را به نمایش بگذارید.
۴. تفاوت زمان در رانندگی شتابزده و رانندگی با سرعت مطمئن، فاصله بین مرگ و زندگی یا نقص عضو و سلامتی است.
۵.هر تصادفی قطعا زاییده یک تخلف رانندگی است و رانندگی بدون خطر، با وسیله نقلیه سالم مقدور است.
۶.دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است؛ فرصت کم را با سرعت زیاد جبران نکنید.
۷. استفاده از پل عابر پیاده با در نظر گرفتن سلامتی، آرامش و امنیت حاصل از آن سخت نیست.
۸. منشا بسیاری از تصادفات مرگبار، خستگی بیش از حد یا خواب آلودگی راننده است.
۹. مهارت، احتیاط و گذشت ؛ سه ویژگی خوب برای راننده خوب است.
۱۰. گذشت را در رانندگی، جایگزین لجاجت کنیم.
۱۱. توجه به حقوق عابرین پیاده، نشانه نوع دوستی و تعالی فرهنگ است.