مدیر روابط عمومی شهرداری بافق گفت: موزایئک فرش پیاده روهای سطح شهر در حال انجام است .
علی اصغر موفق با بیان اینکه در حال حاضر موزایئک فرش پیاده رو خیابان توحید با متراژ ۱۵۰۰ مربع به مراحل پایانی خود رسیده است افزود: این طرح با هزینه ای بالغ بر ۴۸۰ میلیون ریال به اتمام می رسد.
وی موزائیک فرش ضلع غربی بلوار وحشی بافقی(حدفاصل کوچه گلزاری تا میدان شهداء) ،ضلع غربی بلوار۱۵ خرداد،و پیاده روهای مجموعه های تجاری شهرک مناجات را از دیگر برنامه های شهرداری بافق در راستای موزایئک فرش پیاده روها نامبرد و افزود: برای اجرای این برنامه ها اعتباری افزون بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.