مدیر روابط عمومی شهرداری بافق از اعلام نتایج آزمون استخدام آتش نشانی این شهر خبر داد.
علی اصغر موفق در گفتگو با سایت خبری شهرداری بافق با اعلام مطلب فوق افزود: نتایج آزمون استخدامی از روز شنبه مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۲ بر روی سایت www.omorshahrdari.ir قابل مشاهده است.
مدیر روابط عمومی شهرداری بافق ازداوطلبان خواست ظرف مدت بیست روز از تاریخ فوق با مراجعه به سایت ذکر شده کارنامه آزمون استخدامی خود را مشاهده نمایند.
به گفته موفق آتش نشانی بافق به شش نفر نیرو اعم از راننده و خدمه نیازمند است که از میان قبول شدگان پس از طی مراحل گزینش به کار گرفته می شوند.
گفتنی است این آزمون جهت تکمیل کادر نیروی انسانی آتش نشانی شهرستانهای بافق،ابرکوه و شهر یزد، سال گذشته در مرکز استان برگزار شد.