نصب المان کتاب در بافق

در آیینی با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان بافق، از المان کتاب در محل روبروی کتابخانه مفیدی بافقی رونمایی شد.

شهردار بافق در حاشیه رونمایی از المان کتاب که با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولان این شهرستان، برگزار شد،اظهار کرد: ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی از فرمایشات مهم مقام معظم رهبری است.

سیدعلی نوروززاده افزود: تهیه و نصب این المان در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی در بین همشهریان بافقی تهیه و نصب شد.

وی گفت: المان کتاب با هزینه ۲۲۰ میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرداری بافق تامین شده است.