همزمان با فرا رسیدن سال جدید؛
نصب ۴ المان شهری در بافق

همزمان با فرا رسیدن سال نو شهرداری بافق اقدام به نصب ۴ المان در سطح شهر کرده است.

شهردار بافق با اشاره به اینکه المان های شهری به عنوان یک نماد از هویت فرهنگی جامعه محسوب می شود، اظهار کرد:  ۴ المان همزمان با فرا رسیدن سال نو در نقاط مختلف شهر نصب شد.

سیدعلی نوروززاده افزود: المان چراغ و فانوس نفتی در میدان ورودی تفرجگاه آبشار و میدان فاطمیه، المان کتاب در بلوار وحشی بافقی و المان میل زورخانه جنب ورزشگاه تختی نصب گردیده است.

وی تصریح کرد: این المان‌ها با هزینه ۷۰۰ میلیون ریال توسط شهرداری بافق تهیه و نصب شده‌اند.

شهردار بافق گفت: افزایش ارتقاء کیفیت و بهبود فضای محیط شهری از اهداف نصب المان در سطح شهر است.