پنجشنبه ۱۷ مرداد ساعت ۲ بامداد و ۱۱ صبح از شبکه افق سیما

روابط عمومی شهرداری بافق