اطلاعیه مهم

بنا بر تاکید معاون محترم امور عمرانی استانداری یزد و تصمیمات اتخاذ شده در نشست تحلیل ساخت و ساز در استان، پرونده هائیکه بدون پروانه ساخت و ساز شهرداری احداث شده اند از اول مهر برای اعلام نظرفنی، تعیین و تغییر کاربری به کمیسون ماده ۵ ارسال نخواهد شد ضمن اینکه شهرداری هم از هرگونه ساخت و ساز بدون پروانه به خصوص بر روی زمین های با کاربری غیر مجاز جلوگیری خواهد کرد لذا لازم است متقاضیان قبل از هرگونه خرید ملک و یا شروع ساخت و ساز به شهرداری مراجعه کنند تا پس از اخذ مجوزهای لازم ، اقدام به شروع عملیات ساختمانی کنند

روابط عمومی شهرداری بافق