پروژه نوسازی لاین قدیم بلوار مهدیه آغاز شد
به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق: با توجه به اینکه زیرسازی لاین قدیم از کیفیت مناسبی برخوردار نیست ، آسفالت و زیرسازی قدیمی خیابان جمع آوری و مجددا” پس از زیر سازی استاندارد مسیر نسبت به آسفالت خیابان اقدام خواهد شد.
عملیات پروژه بهسازی بلوار مهدیه به طول ۶۰۰ متر می باشد که نو سازی پیاده رو و جدول گذاری این معبر را نیز شامل می شود.
به منظور تسریع در اجرای بهسازی و تعویض آسفالت لاین قدیم بلوار مهدیه، هم اینک دو اکیپ در شیفت های کاری مختلف با جدیت مشغول فعالیت هستند.